Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (2024)

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (1)

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (2)

Hors-saison

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (3)

Hockney, I love View

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (4)

Dogtooth (re-release)

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (5)

f*cking Åmål | Pride re-release

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (6)

Fly Me to the Moon

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (7)

Rosalie

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (8)

The Bikeriders

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (9)

Kinds of Kindness

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (10)

Eureka | Previously Unreleased

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (11)

Le gang des Bois du Temple | Previously Unreleased

Vind je film

Per dag Per film

Specials

Vandaag

18:45

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (12)

The Monk and the Gun

Satirische komedie die zich afspeelt rond de eerste democratische verkiezingen in Bhutan.

Tickets bestellen

20:00

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (13)

Kinds of Kindness

Kinds of Kindness is een driedelige mythe over een man zonder keuze die probeert controle te krijgen over zijn eigen leven; een politieagent die gealarmeerd is dat zijn vermiste vrouw is teruggekeerd en een ander persoon lijkt; en een vrouw die vastbesloten is om een specifiek iemand te vinden met een speciale gave, die voorbestemd is om een wonderbaarlijk spirituele leider te worden.

Tickets bestellen

20:50

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (14)

The Bikeriders

The Bikeriders, met in de hoofdrollen Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy en Norman Reedus, volgt de opkomst van een motorclub uit het midwesten van de Verenigde Staten, de Vandals.

Tickets bestellen

Morgen

14:00

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (15)

L’amour et les forêts

Wanneer Blanche Greg ontmoet, denkt ze dat hij de ware is. Maar hun relatie blijkt al snel toxisch en vertoont Greg steeds meer bezitterig en zelfs gevaarlijk gedrag.

Tickets bestellen

14:10

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (16)

Maria Montessori

Maria Montessori vertelt het indrukwekkende verhaal van een vrouw die haar tijd ver vooruit was.

Tickets bestellen

16:05

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (17)

Here

Een ideale zen-film zeer aanbevolen voor mensen die de wereld momenteel te cynisch vinden.

Tickets bestellen

16:15

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (18)

Levante

Het verhaal van Sofia, de ster van haar volleybalteam, die vlak voor een allesbepalende wedstrijd ontdekt dat ze zwanger is.

Tickets bestellen

17:45

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (19)

Nata Per Te

Een waargebeurd verhaal over een alleenstaande man die een weeskindje wil adopteren, maar moet opboksen tegen de starre rechterlijke regels.

Tickets bestellen

18:35

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (20)

The Bikeriders

The Bikeriders, met in de hoofdrollen Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy en Norman Reedus, volgt de opkomst van een motorclub uit het midwesten van de Verenigde Staten, de Vandals.

Tickets bestellen

20:00

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (21)

Kinds of Kindness

Kinds of Kindness is een driedelige mythe over een man zonder keuze die probeert controle te krijgen over zijn eigen leven; een politieagent die gealarmeerd is dat zijn vermiste vrouw is teruggekeerd en een ander persoon lijkt; en een vrouw die vastbesloten is om een specifiek iemand te vinden met een speciale gave, die voorbestemd is om een wonderbaarlijk spirituele leider te worden.

Tickets bestellen

20:50

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (22)

The Monk and the Gun

Satirische komedie die zich afspeelt rond de eerste democratische verkiezingen in Bhutan.

Tickets bestellen

do 11 juli

14:00

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (23)

Amor y Matemáticas

Een scherpe satire op de fantasieloosheid van de Mexicaanse middenklasse.

Tickets bestellen

14:10

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (24)

The Monk and the Gun

Satirische komedie die zich afspeelt rond de eerste democratische verkiezingen in Bhutan.

Tickets bestellen

14:20

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (25)

Hockney, I love View

Première

Een hartverwarmende documentaire over twee vrienden, Pieter Athmer en Gerardjan Rijnders, op een roadtrip naar Frankrijk met een verrassing voor wereldberoemde schilder David Hockney.

Beperkt te zien

Tickets bestellen

15:45

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (26)

Hors-saison

Première

Hors-saison is de betoverende nieuwe film van Stéphane Brizé (Un Autre Monde).

Tickets bestellen

16:00

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (27)

Kinds of Kindness

Kinds of Kindness is een driedelige mythe over een man zonder keuze die probeert controle te krijgen over zijn eigen leven; een politieagent die gealarmeerd is dat zijn vermiste vrouw is teruggekeerd en een ander persoon lijkt; en een vrouw die vastbesloten is om een specifiek iemand te vinden met een speciale gave, die voorbestemd is om een wonderbaarlijk spirituele leider te worden.

Tickets bestellen

16:20

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (28)

L’amour et les forêts

Wanneer Blanche Greg ontmoet, denkt ze dat hij de ware is. Maar hun relatie blijkt al snel toxisch en vertoont Greg steeds meer bezitterig en zelfs gevaarlijk gedrag.

Tickets bestellen

18:35

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (29)

Rosalie

Première

De Franse regisseur Stéphanie Di Giusto (La danseuse) presenteert met Rosalie een film over een uitzonderlijke vrouw. Inspiratie voor deze feministische en delicate film haalde Di Giusto uit Clémentine Delait, een Franse bebaarde dame en caféhoudster die aan het begin van de twintigste eeuw beroemd was.

Tickets bestellen

19:30

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (30)

Fly Me to the Moon | Première Night

Special

Scarlett Johansson en Channing Tatum spelen de sterren van de hemel in Fly Me to the Moon, een scherpzinnig, stijlvol komisch drama dat zich afspeelt rondom NASA’s historische maanlanding.

Tickets bestellen

20:50

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (31)

The Bikeriders

The Bikeriders, met in de hoofdrollen Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy en Norman Reedus, volgt de opkomst van een motorclub uit het midwesten van de Verenigde Staten, de Vandals.

Tickets bestellen

Meer laden

Geen films meer om te tonen

Geen films meer om te tonen

Films in Apeldoorns Filmtheater | GIGANT | Filmtheater | Poppodium | Cursushuis | Cafe | Apeldoorn (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 5560

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.